Patientanvisningar

 APPLICERINGSANVISNINGAR
• Borsta tänderna och rengör dem med tandtråd.
• Vrid av det genomskinliga plastlocket från sprutan i moturs riktning.
• Vrid blandningsspetsen medurs så att den låses fast på sprutänden.
• Placera en liten mängd gel i varje tandutrymme på skenan.
Den geldroppe som visas representerar den
genomsnittliga droppstorleken för varje tandutrymme beroende på
dina tänders storlek.
Viktigt! Om skenan innehåller för mycket gel kan det orsaka tillfällig
tandköttsirritation.
• Placera gelskenan i munnen. Se till att
ingen gel trycks ut ur skenan när du sätter in den. Det är normalt att
det bildas bubblor i skenan.
• Var extra noga med att inte få gel på tandköttet. Avlägsna överflödig
gel med en bomullstopp eller en torr tandborste.
• När du är klar med inplacering av gel i skenor ska du ta bort
blandningsspetsen från sprutan och sätta tillbaka det genomskinliga
plastlocket. Detta säkerställer att ingredienserna på kolvsidorna hålls
åtskilda för maximal effektivitet.
• Efter blekning ska skenorna sköljas med kallt vatten. Använd en
tandborste för att avlägsna eventuella gelrester. Placera skenorna
i förvaringsfodralet och förvara dem svalt och torrt.
• Skölj och borsta tänderna för att avlägsna överflödig gel.
Anmärkningar:
• Se till att inte äta, dricka eller röka när du använder dina
anpassade skenor.
• Det är normalt att man ser mörka färger i skenor där du har
amalgamplomber (silver).
• Tandområden närmast tandköttet kan ta längre tid att bleka än
bitkanten. Det kommer även att förbli tandens mörkaste område

FÖRVÄNTNINGAR OCH OPTIMALA RESULTAT
Resultaten varierar mellan patienter. Anatomi, ålder, tandtillstånd,
hygien och startnyans påverkar resultaten betydligt.
• Du bör ha realistiska förväntningar på slutresultatet.
• Observera att kronor, tandfanér, plomber, tandproteser och
reparerade områden inte bleks och kan kräva utbyten efter
blekningsproceduren.
• Den slutliga nyansen uppnås cirka 1-2 veckor efter avslutad
blekningsbehandling.
• Även om de flesta patienter uppnår optimala resultat inom 1-2 veckor
ska du rådfråga din tandläkare om fortsatt användning om du inte är
nöjd med resultatet. Använd inte produkten under längre tid än 2
veckor utan att först kontakta din tandläkare.

EFTERBEHANDLING
• Undvik färgande mat, dryck samt tobak under 30 minuter efter
varje behandling.
• Upprätthåll god munhygien. 
• Förvara resterande blekningsgel på en sval, torr plats för senare
användning. Får ej frysas.
• Be din tandläkare utvärdera nyansen vid den regelbundna
sexmånaderskontrollen.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Biverkningar som kan förknippas med användning av en
blekningsprodukt omfattar, men är inte begränsade till:
Känslighet
• Vissa patienter kan uppleva ökad tandkänslighet mot kyla under
behandlingen, medan andra kan ha obestämd känslighet i tänder,
tandkött, tunga, läppar eller hals. Symptomen bör avta inom
1-3 dagar.
• Om tänderna är känsliga kan du genomföra blekningen varannan
eller var tredje natt/dag eller be din tandläkare om en gel med lägre
koncentration.
• Be din tandläkare om en 5 % kaliumnitrattandkräm, till exempel
Fluoridex Sensitivity Relief.
• Aspirin eller Ibuprofen kan användas som smärtstillande medel.
Tandköttsirritation
• Skenor som sträcker sig över tandköttet kan orsaka irritation på
mjuk vävnad. Om skenorna sträcker sig över tandköttet ber du
tandläkaren åtgärda det.
• Minska mängden gel i skenorna. Tänderna bleks när väteperoxid
absorberas av tanden och bleks från insidan, så det är inte viktigt att
hela tanden täcks.
Om du har provat alla alternativ ovan och fortfarande har irriterat
tandkött eller tandkänslighet ska behandlingen avslutas tills irritationen
avtar. Återuppta behandlingen med kortare, mindre frekvent användning
tills den önskade blekningseffekten har uppnåtts. Om obehagen
fortsätter bör du avsluta behandlingen och rådfråga din tandläkare.

FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras på en mörk, torr plats vid mellan 15 och 25 ºC.
Förvaringstemperaturer över 25 ºC resulterar i kortare hållbarhet.