Reparativ tandvård

När du har fått en skada på tanden orsakat av:

  • Karies: hål i tanden
  • Fraktur: bit av en fyllning som lossnat eller bit av tanden
  • Emalj eller dentinskada: skada från födseln eller tandborstskador där du borstat bort emaljen
Oavsett skada behöver den repareras. Antingen gör vi en komposit/plastlagning eller en porslinskrona.
 

Krona (porslin)

En tandkrona är en konstgjord porslinstand som placeras på den skadade tanden som en hätta. Den skadade tanden slipas (prepareras) i förväg för att tandkronan ska passa.

Orsaker för att behandla med en tandkrona:

  • Den största orsaken är att tanden har förlorat väldigt mycket tandsubstans

Dessa patienter har oftast stora problem med ilningar och man måste då behandla med kronor för att minska symptomen.

  • Patienter med stora amalgam fyllningar har större risk för att drabbas av frakturer.

Ersätta sina förlorade tänder med en tandkrona
Man kan förlora sina tänder pga olika orsaker.  Visa förlorar sina tänder på grund av trauma så att de går av eller slås ut.  Det finns människor som utsätter sina tänder för sådan belastning att de slits ner och behöver ersättas. Sedan finns det tänder som skadas så allvarligt av hål i tänderna eller tandlossning att måste dras ut och ersättas.

Fördelar med en tandkrona:
Tandkronan har bättre långtidsprognos än stora fyllningar.
Den ser finare och mer estetisk ut än lagningar.
Materialet krymper inte med tiden som plastfyllningar gör. Mindre risk för karies under materialet.
Tandkronan kan vara lättare att hålla rent jämfört med en stor tandlagning

Nackdelar med en tandkrona:
Man måste slipa bort tandsubtans för att få plats med tandkronan.
Behandslingstiden är längre för en tandkrona än en tandlagning


Komposit (plast)

Komposit är ett tandfärgat plastmaterial. Det är det mest använda materialet idag. När tanden är preparerad och tandläkaren tagit bort all karierad tandvävnad görs tanden helt ren och kompositen appliceras i tanden. Därefter belyses materialet för att det ska bli hårt. Sedan putsas fyllningen varefter fyllningen är färdig, vilket betyder att du kan äta och dricka direkt efter, inget behov att vänta flera timmar.