Snarkskenor

Att snarka då och då är inte farligt, men om det händer ofta och högt kan det vara ett symptom på den bakomliggande sjukdomen sömnapné, ett allvarligare medicinskt tillstånd. Ordet apné betyder andningsuppehåll orsakad av andningshinder. Sömnapné betyder att andningsuppehållet är ofrivilligt och sker under nattsömnen. Luftflödet till och från lungorna hindras då tungan och mjuka gommen faller bakåt mot svalget så att luften inte kan passera. Snarkning innebär attdet vibrerar i svalgetoch det är då ”oljudet” uppkommer. Snarkning påverkar dels din sömn, din hälsa och livskvalitet, och dels din partners sömnkvalitet.

SNARKNING HAR STOR INVERKAN PÅ LIVSKVALITETEN
Att bota snarkningen innebär en bättre livskvalitet för både dig själv och din omgivning. Du kommer att sova bättre känna digutvilad när du vaknar. Samtidigt som du förhindrar dina snarkningar under sömnen kommer du också förebygga att du får allvarligare hälsoproblem som kan uppstå i samband med eventuella andningsuppehåll orsakade av snarkningen.

OLIKA BEHANDLINGSALTERNATIV – DENTALA PRODUKTER
Idag finns det olika behandlingsalternativ för dig som snarkar. . Dentala produkter anses idag vara en effektiv behandling för att förhindra snarkning.
Idag finns det specialister som kan hjälpa just dig som snarkar. Behandlingen består av en så kallad snarkskena som är individuellt anpassad efter dina behov och självklart efter din mun och käke.
Skenan hjälper till att skjuta fram underkäken under sömnen så att du kan andas normalt utan att vibrationerna i svalget börjar. Skenan ser till att hålla din underkäke i ett framskjutet läge natten igenom och håller på så sätt bort tungan och mjuka gommen från svalget. Snarkningen uteblir då luftvägen blir fri.
Snarkning kan även bero på spänningar i musklerna, fett som samlats runt strupen och hinder i näshålan som gör att man får det svårt att andas normalt.
En snarkskena är en medicinteknisk produkt och man kan säga att den fungerar som en tandställning som är gjord av hårdplast. När du ska sova sitter skenan över tänderna i munnen och uppgiften är att försvåra för en kollaps i svalget då det eventuellt kan leda till ofrivilliga andningsuppehåll.
Tack vare denna effektiva produkt blir faktiskt vissa patienter helt av med sin snarkning och antalet andningsuppehåll minskas vilket bidrar till en bättre sömn-och livskvalitet.