Tandvårdsstödet

Från det året Du fyller 24 år finns ett bidrag från staten, en tandvårdscheck, som utdelas 1 juli varje år. Bidraget är på 600 kronor för åldersgruppen 24-29 år samt 65 år och äldre, i gruppen 30-64 år är bidraget på 300 kronor. Det går att spara bidraget i två år.

Tandvårdsstödet innebär skydd för dig med höga kostnader. Med det menas att kostnader mellan 3001-15000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15000 kronor ersätts med 85 procent.
Upp till 3000 kronor betalar Du själv 100 procent. 
Det är också bra att veta att ersättningen baseras på en i förväg bestämd referensprislista hos försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

 
Särskilt tandvårdsbidrag, STB, kan du få om du har en sjukdom eller funtionsnedsättning som påverkar tänderna. Pengarna kan enbart användas till förebyggande tandvård som tex fluorbehandling, rengöring och information om munhygien. 


Bidraget är på 600 kronor per halvår och dras av vid ditt besök. Det är ett bidrag utöver ditt årliga tandvårdsstöd.

Du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har någon av dessa sjukdomar eller funktionsnedsättningar:

 • Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling, strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad pga läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation